Femkanje
Femkanje

Episode · 9 years ago

#38 MARIJANA ARAĐANSKI

ABOUT THIS EPISODE

Femkanje ima zadovoljstvo da vam u 38. emisiji predstavi mladu naučnicu Marijanu Arađanski / studenta doktorskih nauka na Institutu za genetiku u Kelnu. GovoriMO o Mitohondrijalnoj Evi, evoluciji i teoriji starenja, samom naučno-istraživačkom radu, kao i o Marijaninim motivacijama i aspiracijama.