Femkanje
Femkanje

Episode 17 · 9 years ago

#17 MAJA PELEVIĆ

ABOUT THIS EPISODE

Pamet u glavu! Maja Pelević dramaturškinja je tokom 2012-te godine realizovala projekat “Oni žive” u saradnji sa kolegom Milanom Markovićem. Govorimo o konceptu i izvedbi projekta kao i o izvođenju rada u formi drame u zemlji i inostranstvu.
Više o radu “Oni žive”: https://onizive.wordpress.com