Femkanje
Femkanje

Episode 13 · 9 years ago

#13 ŽENE SA INTERNETA I ANA ĆURČIN

ABOUT THIS EPISODE

O sajberfeminizmu u Srbiji razgovaramo sa Ženama sa Interneta.
FEMIX UPDATE 04 i Ana Ćurćin i Kinš u Rex-u u nastavku.

https://zenesainterneta.wordpress.com
https://www.facebook.com/ZeneSaInterneta/