Femkanje
Femkanje

Episode · 9 years ago

#10 ANA SEFEROVIĆ

ABOUT THIS EPISODE

Pesnikinja Ana Seferović govori o ospoljavanju, idolima i muzama, saradnjama i nastupima.

http://www.agoncasopis.com/Broj_06/poezija/2_ana_seferovic.html